Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 057 - Khuôn 442

Thông số kỹ thuật

Khuôn gạch 442

Kích thước: 400x400x30