Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 013-Khuôn chữ I nhám 6cm

Thông số kỹ thuật

Khuôn chữ I nhám 6cm

Kích thước: 170x220x60