Mã 030 - Khuôn mắt nai

Thông số kỹ thuật

Khuôn gạch mắt nai

Kích thước: 300x300x30

 


KHUON MAT NAI, KHUON GACH MAT NAI, KHUON MAU MAT NAI, KHUON EO GACH MAT NAI, THIET KE KHUON MAT NAI

SAN PHAM KHUON MAT NAI, GIA CONG KHUON MAT NAI, SAN XUAT KHUON MAT NAI

CONG TY KHUON MAT NAI, THIET KE SAN XUAT MAT NAI, KHUON GACH BE TONG MAT NAI 

KHUON-MAT-NAI-KHUON-GACH-KHUON-NHUA   KHUÔN MẮT NAI
Khuôn gạch mắt nai được dùng sản xuất gạch lát vỉa hè, lát nền, gạch lát sân vườn,
công viên, trường học, ...