Chính xác và hiệu quả                                                      Mang đến sự thuận lợi                                                      Giá trị của khuôn mẫu

Mã 102 - Khuôn mặt kẻ sọc

Thông số kỹ thuật

Khuôn mặt kẻ sọc

Kích thước: 80 x 160 x 65