Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Khuôn rẻ quạt 5 vòng

Thông số kỹ thuật