Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 048-Khuôn vòng tròn đôi

Thông số kỹ thuật

Khuôn vòng tròn đôi

Kích thước: 300x300x30