Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 049-Khuôn tứ giác kết

Thông số kỹ thuật

Khuôn tứ giác kết

Kích thước: 300x300x30