Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 109 - Khuôn trơn

Thông số kỹ thuật

Khuôn trơn

Kích thước: 300 x 300 x 30