Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 029 - Khuôn trơn 300

Thông số kỹ thuật

Khuôn trơn 300

Kích thước: 300x300x40