Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 101 - Khuôn mặt kẻ sọc

Thông số kỹ thuật

Khuôn mặt kẻ sọc

Kích thước: 80 x 80 x 65