Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 094 - Khuôn mặt bóng

Thông số kỹ thuật

Khuôn mặt bóng

Kích thước: 400 x 400 x30