Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 080 - Lam chắn nước 25x80

Thông số kỹ thuật

Khuôn lam chắn nước 25x80

Kích thước: 250 x 800 x 50