Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 044 - Khuôn dẫn hướng

Thông số kỹ thuật

Khuôn dẫn hướng

Kích thước: 300x300x30