Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 090 - Khuôn 30x60

Thông số kỹ thuật

Khuôn gạch 30x60

Kích thước: 600 x 300 x 30