Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 046. Dẫn hướng sọc 5cm

Thông số kỹ thuật

Khuôn dẫn hướng sọc 5cm

Kích thước: 300x300x50