Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 025- khuôn chữ nhật

Thông số kỹ thuật

Khuôn chữ nhật 

Kích thước: 200x400x60