Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 014-Khuôn chữ I 10cm

Thông số kỹ thuật

Khuôn chữ I 10cm

Kích thước: 170x200x100