Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 072 - Lam gió

Thông số kỹ thuật

Khuôn bông gió 

Quy cách : 200 x 200 x 65


khuon bong gio, bong gio khuon, lam khuon bong gio

KHUÔN BÔNG GIÓ
Dùng sản xuất lam gió, bông gió, thông gió lấy ánh sáng, lấy gió, làm vách ngăn phòng, .....