Thiết kế chế tạo khuôn, sáng tạo các loại khuôn với nhiều mẫu mã độc đáo, thiết kế khuôn theo yêu cầu của khách hàng.