Chính xác và hiệu quả                                                      Mang đến sự thuận lợi                                                      Giá trị của khuôn mẫu

Khuôn chữ I

Thông số kỹ thuật