Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 024 - Khuôn vuông

Thông số kỹ thuật

Khuôn vuông 20x20x6

Kích thước: 200x200x60