Mã 048-Khuôn vòng tròn đôi

Thông số kỹ thuật

Khuôn vòng tròn đôi

Kích thước: 300x300x30