Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Mã 062 - Khuôn bông mai

Thông số kỹ thuật

Khuôn trồng cỏ bông mai

Kích thước: 200x200x80

KHUÔN TRỒNG CỎ BÔNG MAI