Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 095-Khuôn sỏi lục giác

Thông số kỹ thuật

Khuôn sỏi lục giác

Kích thước: 400 x 400 x 40