Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 093 - Khuôn mặt sần

Thông số kỹ thuật

Khuôn mặt sần

Kích thước: 300 x 300 x 20