mã 076 - Lam chữ nhật

Thông số kỹ thuật

Khuôn lam chữ nhật
Kích thước : 200 x 400 x 80

Dùng sản xuất lam gió, bông gió, thông gió lấy ánh sáng, lấy gió, làm vách ngăn phòng, ....