Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Khuôn lam gió LG6-303

Thông số kỹ thuật

Mã số : LG6-303
Quy cách : 300 x 600 x 60

khuon-lam-gio-be-tong, be-tong-lam-gio-tu-chen

KHUON LAM GIO, KHUON GACH LAM GIO, LAM GIO LG6-303

KHUÔN LAM GIÓ LG6-303

Quy cách : 300 x 600 x 60 mm
Dùng sản xuất lam gió, bông gió, thông gió lấy ánh sáng, lấy gió, làm vách ngăn phòng, ....