Mã 082 - Khuôn lam 6 lỗ

Thông số kỹ thuật

Khuôn lam gió 6 lỗ
Kích thước: 300x600x60

 

KHUON BONG GIO, KHUON LAM GIO, LAM GIO, BONG GIO, GACG
 
Dùng sản xuất lam gió, bông gió, thông gió lấy ánh sáng, lấy gió, làm vách ngăn phòng, ....