Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Mã 105-Khuôn giả gỗ nắp Z

Thông số kỹ thuật

Khuôn giả gỗ nắp Z