Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Mã 087 - Khuôn giả gỗ chữ T

Thông số kỹ thuật

Khuôn giả gỗ chữ T