Mã 044 - Khuôn dẫn hướng

Thông số kỹ thuật

Khuôn dẫn hướng

Kích thước: 300x300x30