Chính xác và hiệu quả                                                      Mang đến sự thuận lợi                                                      Giá trị của khuôn mẫu

Mã 065 - Khuôn tấm đan

Thông số kỹ thuật

Khuôn tấm đan 1 lỗ - 230
Quy cách : 400 x 400 x 50


khuon gach tam dan, khuon bo ke tam dan, khuon trong co tam dan

khuon nhua tam dan, khuon nhua bo ke tam dan, khuon nhua trong co tam dan

khuon trong co tam dan, khuon tam dan, khuon lam gach tam dan

khuon gch khong nung tam dan, khuon gach block tam dan, khuon gach blok bo ke


KHUÔN TRỒNG CỎ
Quy cách : 400 x 400 x 50 mm
Dùng sản xuất gạch trồng cỏ, gạch bờ kè, ...