Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Khuôn bó vỉa

Thông số kỹ thuật

Khuôn bó vỉa

KHUÔN BÓ VỈA