Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 045 - Dẫn hướng sọc 3cm

Thông số kỹ thuật

Khuôn dẫn hướng sọc 3cm

Kích thước: 300x300x30