Chính xác và hiệu quả                                                                             Mang đến sự thuận lợi                                                                             Giá trị của khuôn mẫu

Mã 115 - Khuôn bông giữa

Thông số kỹ thuật

Khuôn bông giữa