Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Khuôn bờ kè

Thông số kỹ thuật

KHUÔN BỜ KÈ


BAO AN, KHUON BO KE, KHUÔN BỜ KÈ


KHUÔN GẠCH BỜ KÈ
Dùng sản xuất gạch block bờ kè, bờ sông, bờ đê, bờ kênh , bờ hồ ...