Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Đẩy mạnh đẩu tư sản xuất gạch không nung

Đẩy mạnh đẩu tư sản xuất gạch không nung

Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, về sản xuất, sử dụng gạch không nung, năm 2013 cũng như đầu 2014, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư ...