Chính xác và hiệu quả                                                      Mang đến sự thuận lợi                                                      Giá trị của khuôn mẫu
Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

Mua bán -  Trao đổi hàng hóa

Mua bán - Trao đổi hàng hóa

Mua bán trao đổi hàng hóa

Chế tạo - Sản xuất

Chế tạo - Sản xuất

SẢN XUẤT KHUÔN

Thiết kế - Kế hoạch

Thiết kế - Kế hoạch

Thiết kế - chế tạo - khuôn mẫu
. Thiết kế các chi tiết theo yêu cầu
. Sản xuất gia công sản phẩm vật liệu bằng nhựa
. Sản xuất gia công sản phẩm vật liệu bằng cao su
. Thiết kế gia công chi tiết sản phẩm công nghiệp
. Tư vấn triển khai kế tạo mẫu
. Tư vấn dự toán kinh phí
. Tư vấn tính hiệu quả, khả thi