Chính xác và hiệu quả                          Mang đến sự thuận lợi                            Giá trị của khuôn mẫu    

Khuôn vân gỗ

Thông số kỹ thuật

Khuôn vân gỗ
Quy cách : 220 x 600 x 40 mm

KHUÔN GẠCH VÂN GỔ
Quy cách : 220 x 600 x 40 mm